Kadra


          Jolanta Szymanowska
– magister pedagogiki, pracownik socjalny, terapeuta pomocy psychologicznej. Od 01. października 2009 r. zatrudniona na stanowisku kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach oraz specjalista pomocy rodzinie.
           Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w krotoszyńskim Stowarzyszeniu Szansa, pracując jako wolontariusz (w latach: 2000 – 2001) oraz wychowawca (2007 – 2008) w świetlicy Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej i Świetlicy Terapii Niepowodzeń Szkolnych przy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie. Od marca do sierpnia 2008 r. na terenie Krotoszyna realizowała pilotażowy program pedagogiki ulicy. Od marca 2008 do lipca 2009 wykonywała obowiązki dziennikarza w redakcji Informacji Regionalnych Krotoszyn. Przeprowadziła również dwumiesięczne warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w Środowiskowym Klubie Młodzieżowym „Rivendell”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Twoja Alternatywa.
          Ukończyła szkolenia z następujących zagadnień: "Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi z zastosowaniem elementów Treningu Zastępowania Agresji (ART) prof. A. Goldsteina", "Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie" oraz "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Obecnie kończy Roczną Szkołę Terapii Rodzin we Wrocławiu.
          Interesuje się systemową terapią rodziny, fotografią i podróżami. Mieszka wraz z mężem w Siejewie.

 
Wiesława Kasprzak - absolwentka WSP Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. 
                Ukończyła szkolenia Instytutu i Psychologii Zdrowia, Specjalistycznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli "Profilaktyka", Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej" oraz Leader School. 
               Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Zdunach. Obecnie na urlopie wychowawczym.
Ankieta
 
Nie dodano jeszcze żadnych ankiet!


Reklama
 
 
Dziś stronę odwiedziło 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=