Kręgielnia

Kręgielnia Zduny

ul. Sienkiewicza 9 
63-760 Zduny

 

Kręgielnia czynna
w dni powszednie od godz. 8.00 do 22.00,
w soboty i niedziele
od godz. 16.00 do 20.00

Wynajęcia tylko po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej
!

 

Dzień tygodnia

Godziny

Stawka za 1 godz.,

za 1 tor

Poniedziałek – czwartek

10.00 – 18.00

18.00 – 22.00

10 zł

15 zł

Piątek

10.00 – 18.00

18.00 – 22.00

20 zł

25 zł

Sobota – niedziela

16.00 – 20.00

25 zł

Szkoły i grupy zorganizowane:

poniedziałek- piątek

10.00 – 15.00

5 zł/ 45 min.tel. 508 511 876

      

     

            

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z kręgielni Bowlingowej.

2. Z torów na kręgielnie można korzystać wyłącznie w sposób przewidziany i opisany w poniższym regulaminie.

3. Gra odbywa się w następujących systemach.

- system meczowy (jedna gra – seria)

- system godzinny (jedna godzina gry)

4. Rezerwacji i wynajęć toru dokonuje się osobiście lub telefonicznie najlepiej z wcześniejszym wyprzedzeniem dzwoniąc lub kontaktując się z pracownikiem kręgielni.

5. W przypadku rezerwacji toru należy zgłosić się na 5min. przed planowanym rozpoczęciem lub wynajęciem. Przybycie po ustalonym czasie powoduje zwolnienie rezerwacji toru dla innych oczekujących lub zainteresowanych wynajęciem kręgielni.

6. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest do założenia obuwia sportowego.

7. Kulę w czasie rzutu należy toczyć. Używanie kuli do innych celów niż gra a w szczególności rzucania nią oraz odkładania jej poza wyznaczone miejsce jest zabronione.

8. Zabronione jest wnoszenie jedzenia i picia a w szczególności papierosów i alkoholu na rozbieg (zielone pole) jest surowo zabronione. Wszelka konsumpcja odbywa się poza polem gry przy stoliku usytuowanym przed wejściem na rozbieg.

9. Przed rozpoczęciem gry należy poprosić pracownika kręgielni o włączenie urządzeń (kręgli) zabrania się osobom postronnym włączanie maszyn, urządzeń i wduszania przycisków znajdujących się na pulpicie. Za wszelkie usterki wynikłe w czasie gry a niezgłoszone pracownikowi dana osoba może zostać wezwana do odpowiedzialności i zapłacenia kary umownej.

Zabrania się wchodzenia na tor poza czarną linię na rozbiegu
i samodzielnego usuwania usterek. Jeżeli zdarzy się jakaś awaria należy niezwłocznie przerwać grę i wezwać pracownika kręgielni. Pracownik ma prawo wezwać daną osobę do zapłaty kary umownej w łączności z zapłaceniem za grę, jeśli dana osoba nie będzie chciała zapłacić pracownik jest zobowiązany wezwać odpowiednie organy (policję).
 

10. Po zakończeniu gry należy opuścić tor w celu umożliwienia gry innym oczekującym na grę chyba ze nie ma nikogo oczekującego na grę.

11. Dzieci w wieku od 4 do 10 lat mogą prowadzić grę wyłącznie pod okiem rodziców lub osoby dorosłej. Pracownik nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie nieodpowiedzialnego korzystania z kul w czasie gry ( gracz odpowiada za dobranie odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni). W czasie, gdy na torze przebywają dzieci osobom dorosłym zabronione jest wchodzenie na tor i prowadzenie gry.

12. Zabrania się osobom nietrzeźwym wchodzenia na teren kręgielni a co dopiero wchodzenia na tor i prowadzenia gry. Jeśli dana osoba nie będzie chciała opuścić kręgielni pracownik ma prawo wezwać funkcjonariuszy policji nie może w żadnym przypadku używać siły chyba że zajdzie taka konieczność.

13. Z wszelkimi problemami, zapytaniami i uwagami związanymi z funkcjonowaniem kręgielni prosimy zwracać się do pracownika kręgielni.

14. Na terenie całej kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów. Za nie stosowanie się do przepisów osoba może zostać niewpuszczona lub usunięta z terenu kręgielni przez pracownika lub policje.

15. Na terenie kręgielni mogą przebywać tylko osoby aktualnie wynajmujące tory.

16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni ze szczególną ostrożnością.Za negatywne skutki zdrowotne nie ponosimy odpowiedzialności.

17.Kręgielnie nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

Ankieta
 
Nie dodano jeszcze żadnych ankiet!


Reklama
 
 
Dziś stronę odwiedziło 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=