Regulamin Świetlicy

Regulamin Świetlcy Socjoterapeutycznej "Brykające Tygryski" w Zdunach


1. Świetlica czynna jest w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku od 12.30 do 17.00.


2.Czas pracy świetlicy może ulec zmianom, o czym rodzice / opiekunowie zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.


3.Uczestnikom zajęć w świetlicy zapewnia się opiekę w czasie trwania zajęć, pomoc pedagogiczną, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, zabawę i rekreację.


4. Rodzice / opiekunowie odpowiadają za bezpeczeństwo dzieci w czasie drogi do świetlicy i powrotu z niej.


5. Dziecko, które w danym dniu nie uczestniczyło w lekcjach z powodu wagarów nie może uczestniczyć w tym dniu w zajęciach świetlicowych i zostanie odesłane do domu, o czym rodzice / opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.


6. Pracownicy świetlicy są do dyspozycji rodziców / opiekunów w wyznaczonym czasie.


7. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do:
  •  bieżącego powiadamiania kierownika świetlicy o nieobecności dziecka

  • stałej współpracy z pracownikami świetlicy

  • uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowych i organizacyjnych dla rodziców

  • powiadamiania kierownika świetlicy w przypadku, gdy rodzic / opiekun chce zwolnić dziecko z zajęć za pomocą kontaktu osobistego, telefonicznego lub pisemnego zwolnienia.

8. Rodzice / opiekunowie ponoszą finansową odpowiedzialność za szkody materialne świadomie wyrządzone przez dziecko.


9. W wyniku pięciodniowej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy, zostaje skreślone z listy uczestników bez możliwości ponownego przyjęcia w danym semestrze.
Ankieta
 
Nie dodano jeszcze żadnych ankiet!


Reklama
 
 
Dziś stronę odwiedziło 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=